DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Lớp 47KQT

11/01/2022

Kính gửi: Sinh viên lớp 47KQT.

Theo kế hoạch, các học phần của lớp 47KQT sẽ được tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo phương thức trực tuyến từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022.

Sinh viên xem lịch thi tại đây.

Hướng dẫn thi trực tuyến:

·             Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến qua Zoom Meeting

·             Hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến qua Zoom Meeting

Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn thi trực tuyến nêu trên và tham gia dự thi theo hướng dẫn.

Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Đối với các học phần được tổ chức thi qua Zoom Meeting, link tham gia phòng thi sẽ cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.