DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 3

11/03/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 – Đợt 3 từ ngày 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021.

Xem lịch thi viết tại đây.

Xem lịch thi máy tại đây.

Lưu ý: 

Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân.

Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.