DHKT

Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1

29/01/2021

Kính gửi:    Sinh viên đại học Hệ chính quy.

 

       Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức để sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 – Đợt 1. Cụ thể như sau:

     - Thời gian đăng ký (trực tuyến): Từ ngày 29/01/2021 đến 16h00 ngày 05/02/2021.

     - Quy trình đăng ký: Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

      Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên chọn mục Phúc khảo điểm thi.

      Bước 2. Đăng ký học phần cần phúc khảo điểm thi và nhập vào lý do phúc khảo.

      Lưu ý: Nhà trường chỉ tiến hành phúc khảo điểm đối với những đề nghị phúc khảo có lý do chính đáng.

      Bước 3. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm thi, nếu có điều chỉnh về danh sách này, sinh viên cần xác nhận trước 16h00 ngày 05/02/2021.

      Trân trọng.