DHKT

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

29/12/2020
Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần ở học kỳ II năm học 2020 - 2021 bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp (Xem chi tiết tại đây). Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định. 

Thời gian đăng ký học bổ sung: từ 8h00 ngày 04/01/2021 đến 11h00 ngày 06/01/2021.


Trân trọng!