DHKT

Danh sách sinh viên tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Khóa tuyển sinh năm 2020- Đợt thi ngày 12/12/2020

10/12/2020

Sinh viên tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Đợt thi ngày 12/12/2020 xem danh sách thi tại đây.

Lưu ý: Khi đi thi, sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách thi và lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, số điện thoại 0236 3221037.