DHKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020 (46K)

15/10/2020

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (46K)

 

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học tập Học kỳ I năm học 2020-2021 đến sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (46K). 

Sinh viên hệ chính quy khóa 46K có thể xem Thời khóa biểu tại đây.

Trường hợp sinh viên được xếp lớp tiếng Anh KHÔNG đúng năng lực tiếng Anh như thông báo của Nhà trường về việc xét miễn, công nhận kết quả và xếp lớp các học phần tiếng Anh trong HKI năm học 2020-2021 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020 (Khóa 46K), sinh viên có thể phản hồi với Phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 19/10/2020 (Thứ 2).

* Thời gian học Quân sự đợt 1: Tuần 12-14 (từ ngày 19/10/2020-08/11/2020);

* Thời gian học Quân sự đợt 2: Tuần 15-17 (từ ngày 09/11/2020-29/11/2020);

* Thời gian học Quân sự đợt 3: Tuần 23-25 (từ ngày 04/01/2021-24/01/2021).

      Trân trọng!