DHKT

Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (không cấp chứng chỉ) - Đợt ngày 08/11/2020

14/10/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Nhằm công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi xét chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch như sau:

- Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp đại học hệ chính quy có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020.

- Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký

Từ ngày 08h00 ngày 15/10/2020 đến 16h00 ngày 21/10/2020, đăng nhập vào Website của Trường http://due.udn.vn, tại trang Dành cho Sinh viên, chọn mục Đăng ký thi CĐR ngoại ngữ (Chuẩn quốc gia) trong Trình đơn cá nhân (bên trái) để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

Lưu ý:

-       Sinh viên cần chuẩn bị 01 file ảnh thẻ kích cỡ 3x4 đảm bảo yêu cầu: ảnh chụp chân dung, chính diện, rõ mặt; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự. Sinh viên upload file ảnh lên trang Đăng ký thi.

Đối với các trường hợp ảnh thẻ không đạt yêu cầu, sinh viên sẽ không được dự thi.

-       Sinh viên kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân trên trang web của Trường (http://due.udn.vn), những thông tin này sẽ được sử dụng để làm Thẻ dự thi.

Bước 2: Nộp lệ phí

Sau khi đăng ký trực tuyến, sinh viên nộp lệ phí thi vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 22/10/2020.

Lệ phí thi: 350.000VNĐ/1 lượt thi

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành lệ phí thi theo đúng thời gian quy định sẽ không được dự thi.

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi đã nộp lệ phí thi và hoàn thành đủ thủ tục đăng ký dự thi sẽ được công bố trên Website của Trường vào ngày 23/10/2020.

Bước 3: Kiểm tra danh sách thi chính thức

            Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

            Lưu ý: Trường Đại học Ngoại ngữ không cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh cho đợt thi này.

Để được cấp chứng chỉ, sinh viên có thể đăng ký tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ khác do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức. Sinh viên xem thông tin chi tiết tại link: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/11054

Trân trọng.