DHKT

Thông báo về chương trình thạc sĩ và học bổng tại Đại học Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan)

13/10/2020

Phòng KH&HTQT thông báo về tuyển sinh và học bổng Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tài chính tại Trường National Taipei University (NTPU), Đài Loan. Cụ thể như sau:

1. Về Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tài chính:

MBA in Finance là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thuộc International College of Sustainability Innovations của NTPU. Chương trình kết hợp khung chương trình quản trị và tài chính và được kiểm định AACSB.

2. Thời gian nộp đơn ứng tuyển: nộp đơn trực tuyến cho kỳ nhập học mùa xuân năm 2021 từ ngày 1/9 đến ngày 31/10/2020

3. Học phí, sinh hoạt phí và các khoản phí khác (ĐVT: Taiwan New Dollars)

- Học phí: 21,320 TWD (~710 USD)/ 1 năm học - 2 học kỳ

- Các khoản phí khác: 

+ Phí sử dụng máy tính: 1,900 TWD/ học kỳ

+ Bảo hiểm NTPU: 210 TWD/ học kỳ

- Nhà ở:

+ Nhà ở tại trường: 11,000-16,875 TWD/ học kỳ

+ Nhà ở ngoài trường: tiền thuê dao động từ 4,000 - 10,000 TWD/tháng

- Sinh hoạt phí: từ 6,000 - 10,000 TWD/tháng theo mức độ chi tiêu cá nhân

4. Các học bổng của NTPU:

- Học bổng toàn phần: bao gồm học phí, phí tín chỉ và phí sử dụng máy tính, và hỗ trợ sinh hoạt phí chẳng hạn như trợ cấp hàng tháng và chỗ ở trong trường. Mức học bổng tối đa lên đến NT$120,000/ học kỳ

- Học bổng bán phần: có thể miễn học phí hoặc phí tín chỉ. Số tiền học bổng dao động từ NT$25,000 - 80,000 một kỳ tùy theo thành tích học tập của ứng viên

- Chương trình làm trợ lý: sinh viên có thể đăng ký làm việc với tư cách trợ lý nghiên cứu hoặc trợ lý giảng dạy.

Ngoài ra còn có các học bổng của Chính phủ Đài Loan và doanh nghiệp. 

5. Hình thức đăng ký:

Đăng ký ứng tuyển trực tuyến tại link sau: http://english.ntpu.edu.tw/files/11-1003-336.php

Thông tin chi tiết về điều kiện ứng tuyển, hồ sơ đăng ký, học bổng và các chương trình sau đại học khác của NTPU, vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây