DHKT

Thông báo học bổng Lotte Scholarship HK1, năm 2020-2021 (450$/suất)

08/09/2020

Kính gửi: - Các Khoa quản lý 

               - Tất cả sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 

Căn cứ công văn 352020/CV-LPK ngày 08/09/2020 của công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về thủ tục nộp hồ sơ xét cấp học bổng như sau:
1/ Thông tin học bổng: 05 suất, mỗi suất 450$
2/ Đối tượng:
- SV chính quy, đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và có kết quả học tập tích lũy từ 3.2 trở lên, kết quả rèn luyện loại Tốt trở lên.
- SV CHƯA TỪNG NHẬN học bổng , quà tặng của các đơn vị ngoài trường.
- Ưu tiên SV có hoàn cảnh khó khăn.
- Ưu tiên SV có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh/Trung/Hàn.
- Ưu tiên SV có đóng góp và thành tích trong hoạt động cộng đồng.
3/ Đăng ký xét tuyển tại: https://tinyurl.com/Hoc-Bong-Lotte-HK1-2020-2021
4/ Hạn cuối mở form nhận hồ sơ: 15/09/2020
- Hướng dẫn tạo file pdf từ các hình chụp: https://sinhvienkinhte.org/cach-tao-ho-so-de-nop-truc-tuyen/
(Lưu ý: đặt tên file thật rõ ràng theo format: HọTênSinhViên-Lớp-Ho_So_Xin_Hoc_Bong_LOTTE__DOT1_2020.pdf)

 

Kính đề nghị các Khoa phối hợp truyền thông tin này đến đông đảo Sinh viên để các em kịp thời làm hồ sơ xét tuyển.

Trân trọng kính báo.

 

Phòng Công tác Sinh viên.