DHKT

Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức

23/07/2020

Phòng KH&HTQT xin thông báo về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức với giải thưởng lên tới 160.000.000 đồng.

Đăng ký ý tưởng tham gia tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAj4RD7sTlsy6Q0qoBC7CuuWsb3q43-iC-J8TZFVhJUf2_g/viewform

Thời gian tham dự cuộc thi: 14/8/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://www.daad-vietnam.vn/de/2020/07/15/gba-business-challenge/ hoặc liên lạc trực tiếp qua email: businesschallenge@gba-vietnam.org


10 đội xuất sắc nhất sẽ nhận được một khóa Huấn luyện chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, 05 đội lọt vào vòng chung kết được mời trình bày ý tưởng với Cộng đồng doanh nghiệp Đức.

03 đội chiến thắng đầu tiên sẽ nhận được hỗ trợ tài chính :

- Giải thưởng 160.000.000 đồng

- Giải thưởng 80.000.000 đồng

- Giải thưởng 40.000.000 đồng