DHKT

Học bổng trao đổi Wallonia-Brussels International

05/03/2020
Thông tin Học bổng trao đổi Wallonia-Brussels International do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tài trợ.

Thông qua các quỹ di động "Châu Mỹ Latinh" (FAL) / "Châu Á-Thái Bình Dương" (FAP) / "Maghreb" (FMa), Wallonia-Brussels International (WBI) dự định hỗ trợ tài chính cho giảng viên, cán bộ hành chính, cán bộ khoa học của các cơ sở giáo dục đại học của Liên đoàn Wallonia-Brussels tới các nước Mỹ Latinh, châu Á-Thái Bình Dương và Maghreb nhằm thúc đẩy sự hợp tác và quan hệ đối tác mới hoặc củng cố quan hệ hợp tác hiện có, và do đó hỗ trợ sự phát triển quốc tế của các cơ sở thuộc Liên đoàn Wallonia-Brussels và quảng bá Liên đoàn Wallonia-Brussels trên toàn thế giới.

Ứng viên nộp hồ sơ phải là thành viên của đội ngũ giáo dục / giảng dạy hoặc cán bộ khoa học thường trực của một tổ chức giáo dục đại học của Liên đoàn Wallonia-Brussels và được trả lương toàn thời gian trong một thời gian không xác định. Các nhà nghiên cứu FRS-FNRS đủ tiêu chuẩn cũng đủ điều kiện.

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến chiến lược phát triển của Wallonia (đặc biệt là 6 cụm cạnh tranh của Kế hoạch Marshall 4.0, Wallonia kỹ thuật số và Wallonia sáng tạo) sẽ được ưu tiên trong quá trình tuyển chọn, thuộc các lĩnh vực:
- Công nghệ sinh học và sức khỏe
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Cơ khí và vật liệu mới
- Vận tải và hậu cần
- Hàng không và không gian
- Công nghệ môi trường, kỹ thuật hóa học và vật liệu bền vững
- Đổi mới kỹ thuật số
- Sáng tạo
- Nghệ thuật
- Nhân quyền và đổi mới xã hội
- Nhân văn và khoa học xã hội
- Hòa bình, giao thoa và truyền bộ nhớ

Ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu sau:
- Mẫu đơn đã được điền đầy đủ và có chữ ký của người đứng đầu đơn vị liên quan (khoa, khoa, viện, v.v.)
- Thị thực hoặc thư ủy quyền từ các cơ quan của cơ sở mà ứng viên là thành viên
- Một thư mời từ (các) tổ chức chủ quản đặt ra, nếu chúng được dự tính, các sắp xếp để trang trải chi phí lưu trú
- Một CV ngắn của ứng viên: tối đa 2 trang A4, trong trường hợp dự án nghiên cứu, tham khảo tối đa 5 ấn phẩm gần đây
Các tài liệu phải là bản gốc và gửi đến:
- Bà Pascale DELCOMMINETTE
Quản trị viên chung của Wallonie-Bruxelles International
 2, Place Sainctelette
1080 Brussels
- Đối với Quỹ học bổng trao đổi khu vực châu Á Thái Bình Dương (APF)
Gửi mail đến: 
Bà Patricia Duvieusart tại p.duvieusart@wbi.be
cc ông Aboubacar Charkaoui (Trưởng Phòng Châu Á) theo địa chỉ a.charkaoui@wbi.be

Deadline: 
Lần 1: 30/04/2020 
Lần 2: 31/10/2020

Học bổng sẽ tài trợ: 
- Chuyến bay hạng phổ thông giữa Bỉ và quốc gia của tổ chức chủ nhà;
- Các chuyến đi địa phương bằng các chuyến bay nội địa, hoặc phương tiện giao thông công cộng (xe lửa, xe buýt, v.v.) đến nơi thực hiện nhiệm vụ;
- Chi phí chuyển đổi giữa nhà và sân bay ở Bỉ: hoàn trả đầy đủ chi phí giao thông công cộng hoặc trong trường hợp sử dụng phương tiện cá nhân, tối đa 100KM với tốc độ 0,3713 / km. Phí đỗ xe được loại trừ khỏi bất kỳ khoản bồi hoàn nào;
- Chi phí chuyển từ sân bay đến khách sạn hoặc nơi thực hiện nhiệm vụ: chi phí taxi, chi phí giao thông công cộng (xe buýt, xe điện, v.v.), v.v.;


Trân trọng./.