DHKT

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

20/06/2018

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2508/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/6/2018 về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

Các đơn vị căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế để đề xuất nhiệm vụ đăng ký tham gia Chương trình 592 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

- Nhóm hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;

- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;

- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN;

- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Trân trọng./.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn