DHKT

 • DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NHIỆM KỲ 2014-2019

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NHIỆM KỲ 2014-2019

                                 (Kèm theo quyết định số 53/QĐ-ĐHKT ngày 16 tháng 01 năm 2015) 

    

  1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  Hiệu trưởng

  2. PGS.TS. Đào Hữu Hòa

  Phó Hiệu trưởng

  3. PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  Phó Hiệu trưởng

  4. GS.TS. Trương Bá Thanh

  Phó Giám đốc ĐHĐN

  5. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

  Vụ trưởng Vụ KH-TC, Bộ GD&ĐT

  6. PGS.TS. Võ Xuân Tiến

  Trưởng Ban Đào tạo SĐH, ĐHĐN

  7. PGS.TS. Lê Thế Giới

  Khoa Quản trị Kinh doanh

  8. PGS.TS. Ngô Hà Tấn

  Khoa Kế toán

  9. TS. Hồ Kỳ Minh

  Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

  10. PGS.TS. Lê Văn Huy

  Trưởng Phòng Đào tạo

  11. TS. Nguyễn Phúc Nguyên

  Trưởng Phòng Khoa học & HTQT

  12. ThS. Phan Kim Tuấn

  Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

  13. ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

  14. PGS.TS. Lê Hữu Ái

  Trưởng Khoa Lý luận chính trị

  15. PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  Trưởng Khoa Ngân hàng

  16. PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

  17. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

  Trưởng Khoa Kế toán

  18. TS. Trần Ngọc Ánh

  Trưởng Khoa Kinh tế chính trị

  19. TS. Lê Dân

  Trưởng Khoa Thống kê – Tin học

  20. TS. Phạm Thị Lan Hương

  Trưởng Khoa Marketing

  21. TS. Nguyễn Trung Kiên

  Trưởng Khoa Thương mại

  22. TS. Đặng Tùng Lâm

  Trưởng Khoa Tài chính

  23. TS. Trương Sỹ Quý

  Trưởng Khoa Du lịch

  24. TS. Ninh Thị Thu Thủy

  Trưởng Khoa kinh tế

  25. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  Khoa Tài chính

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn