DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng"

30/09/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Trung Bộ, Học viện chính trị Khu vực III, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia gửi bài cho Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề “Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng”.
1. Mục tiêu của Hội thảo
Hội thảo tập trung làm  các khía cạnh lý thuyết và kết quả phân tích thực trạng năng lực ứng phó với rủi ro, khủng hoảng của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng trong những năm qua (đặc biệt là trong đại dịch Covid 19 vừa qua) qua đó đề xuất những định hướng lớn và các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực ứng phó với rủi ro, khủng hoảng của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng trong tương lai. 

2. Nội dung của Hội thảo:

Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau:

- Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, ứng phó rủi ro trong nền kinh tế quốc gia, kinh tế địa phương;

- Quản lý rủi ro & ứng phó rủi ro trong các Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp Đà Nẵng trong bối cảnh hậu Covid-19;

- Nâng cao năng lực cảnh báo sớm, quản lý rủi ro cho tài chính Việt Nam, Đà Nẵng & hàm ý ứng phó;

Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu tác động của ứng phó rủi ro đến hoạt động kinh tế, tài chính ...;

- Kinh nghiệm ứng phó rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, tài chính... của các nước phát triển và bài học cho Việt Nam, Đà Nẵng;

Giải pháp và chính sách đặc thù hỗ trợ & thúc đẩy năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng của Doanh nghiệp, tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian tổ chức: 08:00, ngày 26 tháng 10 năm 2022 (Thứ Tư).
Địa điểm: 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành sơn, Tp Đà Nẵng.
- Hình thức tổ chức: Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp.

5. Thể lệ bài viết và tham gia Hội thảo

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia (Có template / mẫu bài viết tại đây)
- Địa chỉ gửi bài: hoithaoquocgia@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
- Thời hạn nhận bài viết: trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 (Đã gia hạn)
- Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

6. Thông tin liên lạc

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- PGS.TS. Đào Hữu Hòa - Ban Tổ chức Hội thảo (email: hoadh@due.edu.vn).

- PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn – Ban tổ chức Hội thảo (email: man.dang@due.edu.vn)

- TS. Đường Thị Liên Hà – Thư ký Hội thảo (email: khoahoc@due.edu.vn)

- Điện thoại: 0236-3954243/0236-3889466, Email: hoithaoquocgia@due.edu.vn

Toàn văn thư mời viết bài Hội thảo: tại đây

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng cùng các Đơn vị đồng tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Trân trọng./.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn