DHKT

Thư mời tham dự Seminar Khoa Ngân hàng với chủ đề "Tài trợ chuỗi cung ứng gắn với mục tiêu phát triển bền vững"

11/10/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Chuỗi tọa đàm Tài chính & Ngân hàng (Monday Finance & Banking) do Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội cùng với hơn 50 trường Đại học trong cả nước tổ chức trong năm 2021 vào các buổi thứ hai đầu tuần. Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự buổi Tọa đàm trực tuyến số 11 do Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN chủ trì với các thông tin cụ thể sau đây:

Topic: Monday Finance and Banking Series 11 

Chủ đề: Tài trợ chuỗi cung ứng gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Người trình bày: TS. Phan Đình Anh, Khoa Ngân hàng,  Trường Đại học Kinh tế-  ĐHĐN.

Thời gian: 14h00 ngày 11/10/2021 (Thứ Hai)

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98227041238?pwd=VWVTdnFlM3FTcVYyeWZWQ2pteDFsUT09 

Meeting ID: 982 2704 1238 

Passcode: 111111


Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn