DHKT

THỐNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN KHOÁ K35

Kế hoạch bảo vệ LV khoá 35.pdf

Các học viên vui lòng xem file đính kèm để biết được lịch bảo vệ dự kiến của lớp.

Các học viên gia hạn khoá 32-34 xin lưu ý để có thể nộp bài và chuẩn bị hồ sơ kịp hạn

Hạn nộp bài: trước ngày bảo vệ 2-3 tuần