DHKT

 • V/V Quy định các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo liên thông hệ Chính quy

  Quy định các học phần Giáo dục thể dục trong chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy tại các trường thành viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum và Khoa Y Dược, cụ thể xem trong file đính kèm

 • Quy định bổ sung và thống nhất một số nội dung của Thông tư 57

       Ngày 18 tháng 4 năm 2013 Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 1834/ĐHĐN-ĐT thống nhất một số quy định áp dụng cụ thế hóa Quy chế Đào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.
       Đề nghị các sinh viên hệ tín chỉ đọc kỹ nội dung quy định để thực hiện

       Toàn văn văn bản 1834/ĐHĐN-ĐT

 • Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần. Nội dung Quy định này xem tại đây.

 • Quy định đăng ký thực tập tốt nghiệp dành cho SV từ khóa 36K

  Căn cứ vào chương trình đào tạo các chuyên ngành đã công bố, Nhà trường ban hành Quy định mới về việc đăng ký học trong kỳ thực tập tốt nghiệp áp dụng đối với sinh viên từ khóa Tuyển sinh 2010 (khóa 36K). Quy định này cụ thể hóa những điều kiện để sinh viên có thể đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng như các nội dung liên quan đến việc đăng ký học của sinh viên trong kỳ thực tập tốt nghiệp.

   

  Toàn văn nội dung của Quy định xem tại đây.

 • Quy định về Cảnh báo Kết quả học tập và Buộc thôi học Hệ chính quy

  Nhà trường đã ban hành Quy định về Cảnh báo Kết quả học tập và Buộc thôi học Hệ chính quy. Toàn văn Quy định xem tại đây.

 • Quy định các học phần học trước thực tập tốt nghiệp

  Sinh viên xem danh mục các học phần học trước thực tập tốt nghiệp tại đây

 • Danh mục các học phần thay thế

  Nhà trường đã ban hành "Danh mục các học phần thay thế", gồm 117 học phần có trong chương trình đào tạo trước khóa tuyển sinh 2010 nay được thay thế bằng các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo hiện hành. Sinh viên xem Quyết định ban hành và Danh mục học phần thay thế tại đây.

 • Quy chế đào tạo theo chương trình chất lượng cao

  Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo theo chương trình Chất lượng cao. Sinh viên xem tại đây.

 • Quy định phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

  Quy định mới về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần xem tại đây

 • Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp

  Xem Quy định mới về việc đăng ký thực tập Hệ chính quy tại đây

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort