DHKT

 • Quy chế đào tạo tiến sỹ

  QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

  Xem Quy chế đào tạo tại đây: https://drive.google.com/file/d/15zEK3hDGnOnJbp5qu_cb4gakuSiDa9bq/view?usp=sharing


 • Quy chế đào tạo thạc sỹ

  QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SỸ

  Xem Quy chế tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B8noDJA2ZgQWQmFWdWdzVlBjOVk/view?usp=sharing

 • Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học

  Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng: Xem tại đây.

 • Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT về quy chế đào tạo theo tín chỉ

  VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 17/VBHN - BGDĐT

  Nội dung chi tiết xem tại đây: File đính kèm

 • Quyết định cho phép đào tạo liên thông

  Quyết định cho phép đào tạo liên thông ngành: Kế toán, Luật, Quản lý nhà nước từ năm 2017: Xem tại đây.

 • Qui định đào tạo cấp bằng thứ 2

  Quy định về đào tạo cấp bằng thứ 2: Xem tại đây.

 • Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết qủa học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học

  Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học: Xem tại đây.

 • Quy chế tuyển sinh đào tạo VLVH của ĐHĐN

  Quy chế tuyển sinh đào tạo VLVh của ĐHĐN: xem tại đây

 • Quy chế đào tạo VLVH

  Quy chế Đào tạo VLVH trình độ đại học: Xem tại đây

 • V/V Quy định các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo liên thông hệ Chính quy

  Quy định các học phần Giáo dục thể dục trong chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy tại các trường thành viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum và Khoa Y Dược, cụ thể xem trong file đính kèm