DHKT

Kế hoạch thay đổi phòng học tuần 25 và tuần 26 học kỳ II năm học 2017 - 2018

23/01/2018

THÔNG BÁO

           Kính gửi: 

                          - Các Khoa trong Trường;

                          - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Nhà trường thông báo kế hoạch thay đổi phòng học tuần 25 và tuần 26 để phục vụ cho Hội đồng bảo vệ luân văn tốt nghiệp các lớp Cao học.

        Kính đề nghị quý thầy, cô và sinh viên liên quan xem kế hoạch thay đổi phòng học ở file đính kèm để thuận tiện cho công tác giảng dạy và học tập.

        Trân trọng!