DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học lại, cải thiện các học phần GDTC

24/11/2017

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

         Khoa Giáo dục thể chất thông báo kế hoạch đăng ký học lại, cải thiện các học phần GDTC trong học kỳ II năm học 2017 - 2018. Thông tin chi tiết xem: file đính kèm.

          Đề nghị sinh viên có liên quan xem thông báo để thực hiện.

          Trân trọng!