DHKT

Học bổng toàn phần cho sinh viên chương trình Chất lượng cao

15/12/2014
Với những nỗ lực không ngừng của Nhà trường và khả năng học hỏi cũng như năng lực của sinh viên, Trường Đại học kinh tế (Bộ phận phụ trách chất lượng cao) chúc mừng sinh viên Trần Thị Thục Anh lớp 38K16 CLC đã nhận được học bổng toàn phần trong kỳ đầu tiên sang học chuyển tiếp tại Trường Đại học Keuka (tại New York- Hoa Kỳ) theo chương trình hợp tác 2+2 giữa Trường Đại học Kinh tế và Đại học Keuka. Từ kỳ thứ hai trở đi, sinh viên Trần Thị Thục Anh sẽ tiếp tục được miễn giảm 50% học phí nếu giữ vững điểm tích lũy theo yêu cầu. Thông tin chi tiết về học bổng này có thể xem ở file đính kèm!