DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới"

21/04/2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô

Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và các trường Đại học khác cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới". Mục đích của Hội thảo này nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu viên về phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng trong bối cảnh bình thường mới.

BTC Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo.

1. Các chủ đề lớn của Hội thảo:

- Lĩnh vực Kinh tế - Luật kinh doanh

- Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

- Lĩnh vực Quản trị - Marketing - Du lịch

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức dự kiến: trung tuần tháng 9/2022

- Thời hạn nhận bài: trước ngày 15/07/2022

- Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 30/08/2022

- Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

3. Thể lệ gửi bài:

Bài viết vui lòng gửi về địa chỉ email: htqg_kt2022@ttn.edu.vn

Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Chi tiết thư mời viết bài vui lòng xem tại đây

Trân trọng!

P.KH&HTQT