DHKT

Danh sách thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 10/01/2021

06/01/2021

Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 10/01/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách thi: xem tại đây.

Hình thức thi, lịch thi và tập huấn trước khi thi, địa điểm tập huấn: xem tại đây.

Lưu ý: 

- Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, tham gia tập huấn và dự thi theo thời gian quy định.

- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh.