DHKT

Thông báo tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên hệ chính quy - Đợt thi ngày 10/01/2021

05/01/2021

Sinh viên xem thông báo tại đây.

Lưu ý:

Đối với kỹ năng Nghe, Đọc, Viết: thi trắc nghiệm, tự luận trên máy tính.

Đối với kỹ năng Nói: thi vấn đáp.

Sinh viên cần tham gia buổi tập huấn trước khi thi theo kế hoạch như thông báo.

Danh sách thi sẽ được đăng tải trên trang http://ktdbclgd.ufl.udn.vn/ và trang http://due.udn.vn/