DHKT

Thông báo lịch bảo vệ nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do ĐHĐN quản lý giai đoạn 2018-2020

23/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Phòng KH&HTQT xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do Đại học Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2020, cụ thể:

1. Đề tài " Ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô lên đầu tư và hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp"

Mã sốB2018-ĐN04-09

Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Thành Đạt

Thời gian: 16h00 ngày 23/7/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng 0803, Khu B, 41 Lê Duẩn.

Theo QĐ số 38/QĐ-QKHCN ngày 07/7/2020 của Giám đốc Quỹ PTKHCN-ĐHĐN.

 

Trân trọng kính mời

P.KH&HTQT