DHKT

Thông báo đăng ký tham dự Workshop “Phân tích dữ liệu với phần mềm R" và Workshop "Khai phá dữ liệu" dành cho sinh viên và học viên sau đại học Trường Đại học Kinh tế năm học 2021-2022

21/04/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học và sinh viên Trường Đại học Kinh tế.

Phòng KH&HTQT trân trọng kính nhờ Quý Thầy/Cô thông báo đến các bạn sinh viên, học viên sau đại học của Khoa tham gia các Workshop của Trường ĐHKT năm học 2021-2022 sau:

1. Workshop "Phân tích dữ liệu với phần mềm R" 
Đối tượng: Sinh viên, học viên Sau đại học của Trường ĐHKT
Thời gian: 08h00 ngày 07/05/2022 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Nội dung chủ yếu tại buổi Workshop: Thu thập dữ liệu thứ cấp, Xử lý dữ liệu thô (sơ cấp và thứ cấp), Các mô hình hồi quy tuyến tính, Phân tích dữ liệu bảng

2. Workshop "Khai phá dữ liệu" 
Đối tượng: Sinh viên, học viên Sau đại học của Trường ĐHKT
Thời gian: 08h00 ngày 08/05/2022 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN


Form đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/rgziefrc3d5TFQ1TA

Form sẽ được đóng lại vào lúc 15h00 ngày 02/05/2022  
Trân trọng kính thông báo.
P. KH&HTQT 

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn