DHKT

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN (mã số B2019-04-25)

28/03/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.

Tên đề tài: Ảnh hưởng của niềm tin đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu đa quốc gia

Mã số: B2019-04-25

 

Thông tin cụ thể về buổi họp: 

Thời gian: 15h30 ngày 01/04/2022 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng E101 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần:

  • Theo QĐ số 563/QĐ-ĐHKT ngày 24/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

  • Ban chủ nhiệm đề tài;

  • Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

 

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT

 Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn