DHKT

[BBQT] V/v thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021 - Bộ GD&ĐT

23/11/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Triển khai Công văn số 3960/ĐHĐN-KHCNMT của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – ĐHĐN về việc khen thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science (WoS) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin liên quan đến việc xét thưởng như sau:

Yêu cầu xét thưởng bài báo: Bài báo được đăng trong năm 2021 (tính đến ngày 30/11/2021) trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong CSDL trích dẫn WoS và các bài báo được công bố năm 2020 chưa được xét khen thưởng theo Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Quý Thầy/ Cô có bài báo đủ điều kiện và có mong muốn tham gia xét thưởng, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Điền đầy đủ thông tin về bài báo vào đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8g53tTgU2BVwb5zzckdae5v4rmqAUufYhhHjI6jL-A/edit?usp=sharing

2. Nộp minh chứng bài báo xét thưởng về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn. Minh chứng bài báo gồm: Bản toàn văn bài báo, minh chứng xếp hạng Tạp chí trong CSDL trích dẫn WoS, minh chứng mức xếp hạng theo Scimago.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 12h00 ngày 30/11/2021 (Thứ Ba)

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo Công văn đính kèm.


Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn