DHKT

 • TIMELINE CUỘC THI

  Thực tập sinh khởi nghiệp 2017 bắt đầu Ngày Khai mạc (Open day)  vào ngày 04/01/2017 và kết thúc sau Đêm chung kết cuộc thi vào ngày 11/11/2017

  1. Open day (Ngày 04/01/2017)

  Thí sinh đăng ký tham gia vòng Open day theo link , sẽ được giao lưu chia sẻ với các khách mời, giao lưu với các thí sinh khác để tìm kiếm người lập đội.

  2. Vòng 1: Lập đội (06/01/2017 - 16/01/2017)

  • Thí sinh tham gia hai buổi offline cùng với các Câu lạc bộ khởi nghiệp giữa các Trường CĐ ĐH và trao đổi thông tin để lập đội phù hợp;

  • Bên cạnh đó, thí sinh chưa tìm được đội đăng ký trực tuyến theo link để hỗ trợ lập đội;

  • Các nhóm sau khi lập đội, gửi CV nhóm về BTC để đánh giá năng lực kèm theo ý tưởng dự kiến của mình.

  Lưu ý: 20 nhóm hoàn thành thủ tục nộp phí cam kết (100.000 VNĐ/1 thí sinh) bước vào vòng 2.

  3. Vòng 2 - Thực tập tại Doanh nghiệp (01/03/2017 - 10/05/2017)

  • Cung cấp mạng lưới Starup phù hơp với lĩnh vực của nhóm, giới thiệu nhóm đến với Doanh nghiệp để đăng ký thực tập;

  • Sau 10 tuần, các nhóm báo cáo kết quả thực hiện được trong quá trình hỗ trợ Doanh nghiệp dưới sự đánh giá của chủ Doanh nghiệp và Ban giám khảo;

  • Top 12 nhóm được trả lại kinh phí và bước tiếp vào Vòng 3.

  • 4. Vòng 3 - Phản biện (11/05/2017 - 30/05/2017)

  • Từ thực tế đã tìm hiểu ở Vòng 2, các nhóm tổ chức triển khai hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp;

  • Các nhóm trực tiếp phản biện với BGK

  • Top 7 nhóm có kế hoạch xuất sắc bước vào vòng thi thực tế.

  • 5. Vòng 4 - Thực thi ý tưởng (01/06/2017 - 01/11/2017)

  • Các nhóm tham gia các chương trình tập huấn và nhận góp ý từ Hội đồng chuyên gia với các chuyên đề Marketing - Nhân sự - Cải tiến sản phẩm - Kỹ năng Pitching để gọi vốn;

  • Hoàn thiện ý tưởng cùng mentor do BTC phối hợp với DNC cắt cử;

  • Các nhóm triển khai, khảo sát thực tế để lấy số liệu chứng minh ý tưởng khả thi phục vụ cho vòng chung kết.

  • 6. Đêm chung kết (11/11/2017)

  Pitching 7 dự án xuất sắc nhất