DHKT

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017

07/08/2017
Kính gửi Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học!

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đềNâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.


Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu chính sách tham gia viết bài cho Hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận, nhưng không giới hạn, gồm:

- Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị các lĩnh vực chức năng: quản trị chiến lược, sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing… cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong nền kinh tế toàn cầu.

- Đổi mới, sáng tạo, tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm)

Thư mời viết bài HT COMB2017.pdf


Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

Thời hạn nộp bài : 30/09/2017
Đăng ký tham dự: 30/10/2017
Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Các bài viết sẽ được tập hợp, lựa chọn và biên tập để đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.


Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!