DHKT

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Do diễn biến của dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, di chuyển liên tỉnh còn nhiều khó khăn, được sự đồng ý của nhà trường, thành viên hội đồng và các sinh viên có liên quan, Khoa Quản trị Kinh Doanh tổ chức buổi bảo vệ online đối với sinh viên chuyên ngành QTKD tổng quát thực hiện Khóa luận tốt nghiệp kỳ I năm học 2021-2022 theo thời gian cụ thể sau đây: 14h00 thứ Hai ngày 17 tháng 01 năm 2022.

 

Thông tin chi tiết về buổi bảo vệ sẽ được gửi sinh viên và các bên liên quan chậm nhất vào ngày 14/01/2022.