DHKT

COMB 2021 - HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID-19

01/11/2021

Hội thảo quốc tế về Quản trị và Kinh doanh hằng năm (COMB) được xây dựng và duy trì nhằm tạo nên một diễn đàn đặc biệt, là nơi mà các nhà quản trị, các chuyên gia quốc tế, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh tại khu vực Đông Nam Châu Á có thể gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi những ý tưởng phù hợp với xu hướng.

Nối tiếp các kỳ hội thảo được xây dựng thành công trước, Khoa Quản trị kinh doanh và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cùng các đối tác quốc tế, gồm Đại học Liège (Bỉ), Đại học Heriot-Watt (Anh), Đại học Mahasarakham (Thái Lan), và trong nước - Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Nha Trang - đã tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2021 (COMB 2021). Đặc biệt hội thảo năm nay được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Hội thảo COMB 2021 được khởi động với định hướng tập trung vào các chủ đề liên quan đến vấn đề kinh doanh và quản lý có tác động lên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ hậu Covid-19 cũng như liên quan đến các vấn đề chuyển đổi số trong quản lý tại Việt Nam. Với định hướng đó, Hội thảo được diễn ra với các lĩnh vực trao đổi bao gồm: Quản trị, Marketing và hành vi người tiêu dùng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị thông tin và công nghệ, Nghiên cứu và phát triển sản xuất và vận hành, Khoa học dịch vụ, Quản trị chiến lược, Quản trị du lịch, Quản trị chuỗi cung ứng, Các nghiên cứu liên ngành, và các lĩnh vực liên quan khác.

Hai diễn giả chính của hội thảo COMB 2021 - Giáo sư Babak Taheri (Đại học Heriot-Watt, Anh) (Phải)

và Giáo sư Mario Cools (Đại học Liège, Bỉ) (Trái)

Chúng tôi cũng rất hân hạnh giới thiệu hai diễn giả chính của COMB - 2021: Giáo sư Mario Cools từ Đại học Liege, Vương quốc Bỉ và Giáo sư Babak Taheri đến từ Đại học Heriot-Watt, Anh. Giáo sư Mario Cools là một chuyên gia trong lĩnh vực vận tải và logistic và có nhiều cơ duyên với Việt Nam. Ông đã từng có thời gian làm việc và giảng dạy tại Đà Nẵng và đã công bố một bài báo khoa học về logistic ở Đà Nẵng trên tạp chí quốc tế vào năm 2016. Bên cạnh đó, Giáo sư Babak Taheri hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Liège với lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào các mô hình vận tải, sự bền vững trong nâng cao các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, và tác động của cơ sở hạ tầng giao thông mới. Giáo sư Cools đã đóng góp rất nhiều lĩnh bài báo trong các tạp chí hàng đầu thế giới bao gồm Safety Science, Transport Policy, International Journal of Production Research, Expert Systems with Application, Networks and Spatial Economics, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Transportation Research.