DHKT

CÔNG TY TNHH TM LÝ CHINH TUYỂN DỤNG

23/02/2017

CÔNG TY TNHH TM LÝ CHINH  TUYỂN DỤNG

Hiện tại Công ty TNHH Lý Chinh đang cần tuyển một số vị trí như sau:

1/ SALES

- Số lượng: 10

- Làm việc tại: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế

- Chi tiết công việc tại đây

2/ GIÁM SÁT BÁN HÀNG

- Số lượng: 6

Làm việc tại: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế

- Chi tiết công việc tại đây

3/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

- Số lượng: 2

- Làm việc tại: Khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi

- Chi tiết công việc tại đây

*** Thời hạn nộp hồ sơ: 15-3-2017

TT HTSV & QHDN