DHKT

Danh sách các đề tài khoa học cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2013

18/12/2014

Chúc mừng các chủ nhiệm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học 2013 đợt 1 và nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Mã số Đề tài
T2013-04-21 Ứng dụng lý thuyết định giá quyền chọn và phân tích hồi quy Logistic đo lường rủi ro vỡ nợ và xếp hạng tín dụng các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
T2013-04-22 Thực trạng mức sống của các hộ gia đình sau tái định cư tại khu vực quận Sơn Trà.ĐN
T2013-04-23 Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến
T2013-04-28 Nghiên cứu sự hiểu biết của NTD về mua hàng qua mạng
T2013-04-31 Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam
T2013-04-33 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường ĐHKT
T2013-04-34 Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hệ thống Elearning Trường ĐHKT ĐN
T2013-04-37 Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại ĐHKT

 

T2013-04-24 Nghiên cứu đánh giá của NTD đối với chợ truyền thống tại ĐN
T2013-04-25 Nghiên cứu và ứng dụng FCOIM vào việc mô hình hóa dữ liệu các phân hệ ERP dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử ở VN
T2013-04-26 Nghiên cứu mô hình giáo dục Freemium và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
T2013-04-27 Nghiên cứu tác động của hai biểu số đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên mới
T2013-04-29 Khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mỹ nghệ truyền thống: Trường hợp nghiên cứu làng mộc Kim Bồng, Hội An
T2013-04-30 Hoàn thiện công tác quản lý văn bản tại Phòng Hành chính Tổng hợp, ĐH KT
T2013-04-32 Giải pháp phát triển nghề nuôi tôm tại tỉnh Quảng Nam
T2013-04-35 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giảng dạy tại ĐHKT
T2013-04-36 Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ cho các quy trình nghiệp vụ của phòng Công tác sinh viên