DHKT

Lịch thi kỹ năng Speaking - Học phần Ietls Intermediate 1 (Kỳ thi KTHP học kỳ 1/2018-2019 - Đợt 1)

29/11/2018
Sinh viên xem lịch thi tại đây.
Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959003.