DHKT

Kế hoạch đăng ký cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016

29/10/2018

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 42K.

       Khoa Giáo dục Thể chất thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016. (Thông tin chi tiết ở file đính kèm).

       Đề nghị sinh viên các lớp tuyển sinh năm 2016 (42K) theo dõi thông báo để thực hiện việc đăng ký cấp chúng chỉ GDTC.

       Trân trọng!

 

Kế hoạch đăng ký cấp phát chứng chỉ: Tải file tại đây.