DHKT

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy, đợt 2 năm học 2017 - 2018 (dự kiến)

10/06/2018

THÔNG BÁO

          Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

       Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy, đợt 2 năm học 2017 - 2018 (dự kiến), thông tin chi tiết ở file đính kèm.

     Đề nghị các sinh viên đã nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp xem kết quả, nếu có gì thắc mắc đề nghị phản hồi về phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 11/6/2018.

       Trân trọng!