DHKT

Thông báo kế hoạch nộp đơn đề nghị công nhận kết quả học tập từ chương trình thứ 1 sang chương trình thứ 2 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy

15/05/2018

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy đang học chương trình thứ 2 tại Trường.

    Từ ngày 18/5/2018 đến ngày 22/5/2018, Phòng Đào tạo nhà Trường sẽ nhận đơn đề nghị công nhận kết quả học tập từ chương trình thứ nhất sang chương trình thứ 2. Đề nghị các sinh viên đang theo học chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế thực hiện việc chuyển kết quả học tập từ chương trình thứ nhất sang chương trình thứ 2 đúng thời hạn trên.

     Trân trọng!