DHKT

Nhận giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

09/05/2018

Hiện tại đã có chứng nhận cho các sinh viên tham dự khảo sát năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đợt thi ngày 03/12/2017) do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức.

Sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường Đại học Kinh tế.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đến nhận chứng chỉ.