DHKT

Thông báo kế hoạch rút học phần đã đăng ký học ở kỳ I năm học 2021-2022

20/09/2021

THÔNG BÁO

              Kính gửi:

                             - Các Khoa trong trường;

                             - Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K về trước.

 

      Nhà trường thông báo thời gian sinh viên thực hiện việc rút học phần đã được đăng ký của học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy như sau:

      - Từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021: Sinh viên thực hiện việc rút học phần trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn, sau đó gửi bản mềm Đơn xin rút học phần trình giáo viên chủ nhiệm.

      - Ngày 30/9/2021: Sinh viên nộp bản mềm Đơn xin rút học phần có xác nhận của GVCN về Phòng Đào tạo của Nhà trường qua địa chỉ email: daotao@due.edu.vn

      - Ngày 05/10/2021: Sinh viên đăng nhập vào trang web để kiểm tra kết quả cho phép rút học phần. Sinh viên chỉ được phép dừng học học phần đăng ký rút sau khi Phòng Đào tạo đã xác nhận đồng ý cho rút học phần. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo trong ngày 06/10/2021.

      Sinh viên xếp loại học lực yếu (điểm TBC tích lũy < 2.0) nên rút học phần để đảm bảo số tín chỉ học tập ở học kỳ này tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa là 14 tín chỉ. Sinh viên xếp loại học lực loại trung bình trở lên đảm bảo số tín chỉ học tập tối thiểu là 14 tín chỉ.

      Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy định về rút học phần ban hành theo Quyết định số 4709/ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Hiệu trưởng và thực hiện việc xin rút học phần theo đúng thời gian quy định.

              Trân trọng!


Ghi chú: Để thuận tiện cho việc xử lý email rút học phần, đề nghị sinh viên khi gửi đơn đề nghị rút học phần về Phòng đào tạo cần ghi rõ tiêu đề email: Đơn đề nghị rút học phần.