DHKT

Hội thảo "Xây dựng Quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam"

04/09/2021

Kính gửi Quý Đại biểu,

Ban tổ chức Hội thảo "Xây dựng Quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam" - WCCP2021 xin gửi đến Quý đại biểu các bài trình bày của diễn giả trong chương trình. Quý vị có thể download bài trình bày theo link: WCCP2021 (Link này sẽ tồn tại trong 30 ngày).
Kính chúc Quý vị sức khỏe.
Trân trọng,
--
[WCCP2021]  Ban tổ chức Hội thảo "Xây dựng Quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam"

info@vietnamcampusengage.org

 

Stefan Hase-Bergen

Head of DAAD Regional Office Hanoi for Vietnam, Cambodia, Laos and Myanmar

hase-bergen@daadvn.org

 

Tran Thi Thanh Huong

Director of Vietnam Campus Engage

huong.tran@vietnamcampusengage.org