DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo công bố Báo cáo thường niên năm 2023

22/04/2024

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 23/4/2024, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo thường niên năm 2023 với chủ đề “Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng”.

Trong bối cảnh biến động phức tạp của kinh tế - chính trị toàn cầu, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ suy giảm trong năm tới. Điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là kinh tế thành phố Đà Nẵng. Mặc dù đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong năm 2023 lại có dấu hiệu chậm lại (chỉ đạt 2,58% so với 5,05% của cả nước). Vì vậy, việc sớm nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng sẽ giúp thành phố nhanh chóng vượt qua những thách thức và phục hồi sự tăng trưởng cao, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bình quân 12% do nghị quyết 43 NQ/TW đề ra.

Tiếp nối thành công của Báo cáo năm 2022, Nhà trường tiếp tục xây dựng Báo cáo thường niên năm 2023 với chủ đề “Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của Thành phố Đà Nẵng”. Báo cáo 2023 tập trung vào việc phân tích quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đà Nẵng, cũng như đóng góp của các ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng, tình hình đầu tư và ngân sách, việc làm và thất nghiệp. Từ đó, báo cáo 2023 nhận diện các ngành kinh tế có lợi thế cần được ưu tiên phát triển. Việc ưu tiên vào các ngành này sẽ giúp thành phố tập trung nguồn lực và tối đa hóa lợi thế, góp phần vào sự phục hồi và duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hội thảo có 02 tham luận:

- Tham luận 1: “Từ bối cảnh đến chính sách phát triển cho thành phố Đà Nẵng: Nhận định thách thức và tìm kiếm lợi thế” với sự trình bày của TS. Nguyễn Xuân Hải - Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

- Tham luận 2: “Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng” của TS. Phạm Quang Tín - Đại diện Nhóm nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Báo cáo thường niên 2023 sẽ là một tài liệu tham vấn chính sách có ý nghĩa cho Thành phố Đà Nẵng, là cơ sở khoa học trong công tác tổng kết công tác triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian tới.

Hội thảo Công bố báo cáo thường niên năm 2023 với chủ đề “Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng” sẽ được tổ chức:

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2024 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. 

Trung tâm CNTT&TT