DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2023 (ngày 23/04/2024)

21/04/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2023, thông tin chi tiết như sau:
  • Chủ đề Hội thảo: Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng
  • Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024 (Thứ Ba)
  • Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Chương trình Hội thảo: http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/18875/bid/455
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế kính mời Quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo tại form trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/9ChsNJJ7s8 trước 17h00 ngày 19/4/2024 (Thứ Sáu).
Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời ./.
P.KH&HTQT