DHKT

Gia hạn thời gian nhận bài gửi Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum"

06/05/2024
Kính gửi Quý Thầy/Cô
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon tum và Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum".
1. Nội dung của Hội thảo
- Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum qua các năm 2021, 2022, 2023; phân tích những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để qua đó thu hút các dự án đầu tư vào những ngành, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.
- Đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.
- Đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Nhận diện cơ hội, thách thức đối với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum; Phân tích đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh và các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI năm 2024
- Kinh nghiệm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của các địa phương có PCI cao (từ nhóm khá trở lên).
- Đề xuất định hướng và hệ thống giải pháp nâng cao PCI của tỉnh Kon Tum.
- Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
3. Thời hạn và địa chỉ gửi bài:
Địa chỉ gửi bài: bài viết vui lòng gửi về địa chỉ Email: khhtqt@kontum.udn.vn

Thời gian gửi bài: trước 17h00 ngày 06/05/2024 (Mới)

- Quy định về bài viết: tại đây

4. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:
- Bà Trương Thị Kiều Vân. ĐT: 0914364034, Email: ttkvan@kontum.udn.vn
Ban tổ chức rất mong nhận được bài tham luận của Quý Thầy/Cô và rất hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo
Trân trọng./.