DHKT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

15/06/2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ), theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ, và dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

1. Đối tượng, nguyên tắc xét tuyển và chỉ tiêu theo từng phương thức:

Thí sinh có thể xem chi tiết tại:

http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/DaoTao/TuyenSinh/30.03.2021.DDQ.DeanTS2021.pdf

 

2. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển

- Thời gian đăng ký: từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/6/2021.

- Địa chỉ đăng ký:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ (Phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kinh tế)


+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ)


+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

Trường hợp thí sinh có thắc mắc trong quá trình đăng ký, thí sinh có thể liên hệ với Nhà trường qua hotline tuyển sinh 02363 522345 hoặc 0911223777 hoặc qua fanpage tuyển sinh của Nhà trường tại https://www.facebook.com/FaceDue/


Trân trọng./.