DHKT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri theo diện hiệp định năm 2021

18/12/2020
Phòng KH&HTQT xin gửi thông tin về chương trình học bổng theo diện hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo và ngành học:
- Chỉ tiêu học bổng:

+ 25 học bổng một chu kỳ (one-tier master: chương trình liên thông đại học – thạc sĩ): 5-6 năm học

+ 80 học bổng đại học: 2-4 năm học

+ 55 học bổng thạc sĩ: 1,5 -2 năm học

+ 30 học bổng tiến sĩ: 4 năm

+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng): 5-10 tháng

- Ngành học: Xem thêm tại phụ lục C của công văn thông báo (xem công văn số 1526/TB-BGDĐT)

2. Chế độ học bổng
Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại hung-ga-ri.

3. Đối tượng, điều kiện: xem công văn số 1526/TB-BGDĐT

4. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển

Ứng viên dự tuyển cần tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri và Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế.

- Hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu): Thời hạn đăng ký đến 23h59 ngày 16/01/2021 (theo giờ Hung-ga-ri)

- Hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http:tuyensinh.vied.vn): Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/01/2021

- Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt: đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến hết ngày 15/01/2021 (tính theo dấu bưu điện)


* Vui lòng xem thông tin chi tiết về đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, quy trình xét tuyển v.v… trong công văn số

1526/TB-BGDĐT