DHKT

Học bổng chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Kaohsiung (Đài Loan)

26/08/2020
Học bổng chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Kaohsiung (Đài Loan)

1. Học bổng:
Chương trình Tiến sĩ: ≤ US$ 8585/năm (bao gồm: học phí và phí đặt cọc US$ 3785, phí ăn ở US$ 4800). Học bổng sẽ chi trả tối đa 4 năm. 
Chương trình Thạc sĩ: ≤ US$ 7900 cho năm thứ 1 (bao gồm: học phí và phí đặt cọc US$ 5500, phí ăn ở US$ 2400) và ≤ US$ 5500 cho năm thứ 2.


2. Thời gian nộp hồ sơ:
từ 01/08/2020 đến 01/11/2020 
Kết quả sẽ được thông báo và đăng ký trực tuyến vào tháng 12/2020.
Thời gian nhập học: tháng 02/2021


3. Thông tin về chương trình:
  http://oia01.nkust.edu.tw/intladmission/brochure?year=109&sms=2

4. Đăng ký trực tuyến: http://oia01.nkust.edu.tw/intladmission

Ngoài ra, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Kaohsiung (Đài Loan) có tuyển trợ lý nghiên cứu/ giảng dạy và có hỗ trợ cho sinh viên, thông tin tại: https://oia.nkust.edu.tw/en/about2-34.html