DHKT

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015

26/03/2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI, TÊN SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2014-2015
 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những hoạt động ưu tiên của Trường Đại học Kinh tế. Năm học 2013-2014, các sinh viên Nguyễn Minh Tuấn (36K07) đã đạt giải nhì , sinh viên Ngô Thanh Sang (36k12) và sinh viên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (36k12) đạt giải ba của cuộc thi toàn quốc "Tài năng khoa học trẻ" do  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Năm học 2014-2015, Nhà trường đã nhận được 122 đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học (đợt 1) và 28 đề tài (đợt 2).

Danh sách đợt 1 (xem tại đây)

Danh sách đợt 2 (xem tại đây)

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn