DHKT

Chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên theo khuôn khổ dự án Eramus +

Trong khuôn khổ của dự án Eramus + do Cộng đồng chung Châu Âu tài trợ, nhà trường đã thực hiện một số các dự án về trao đổi giảng viên và sinh viên với các đối tác sau đây:

Đối tác

Thời gian dự án

Số lượng giảng viên của ĐHKT được cử đi trao đổi

Số lượng SV của ĐHKT được cử đi trao đổi

Số lượng giảng viên của đối tác được cử sang trao đổi tại ĐHKT

Số lượng SV của đối tác được cử sang trao đổi tại ĐHKT

Đại học Khoa học ứng dụng Westphalian (Đức)

Từ 9/2015 đến tháng 5/2017

04

08

02

02

Đại học Cardiff Metropolitan (Anh)

Từ 2/2016 đến tháng 5/2017

03

02

02

00

 


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn