DHKT

 • Quy trình Hợp tác Quốc tế

  STT

  Tên Quy trình

  Nội dung chi tiết

  1

  Quy trình chuyển tiếp sinh viên

  Link

  2

  Quy trình gửi và tiếp nhận sinh viên tham chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐHKT – ĐHĐN

  Link

  3

  Quy trình tuyển dụng và tiếp nhận LĐNN làm việc tại Trường ĐHKT – ĐHĐN

  Link

  4

  Quy trình ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác quốc tế

  Link

  5

  Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

  Link

  6

  Quy trình xác nhận bản dịch

  Link

   7 Quy trình xin thị thực chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong giai đoạn Covid-19 Link

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn