DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

  • Tình nguyện Đông 2021 – Ước mơ Đom đóm – Mang ước mơ về với Quảng Trị


    Tình nguyện Đông 2021 – Ước mơ Đom đóm – Mang ước mơ về với Quảng Trị


    Tình nguyện Đông là một hoạt động được thực hiện hằng năm bởi sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD), nhằm phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng; nâng cao tinh thần đoàn kết, chung sức chia sẻ với các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; cũng như nêu cao tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong sinh viên. Trong ăm học 2020 – 2021, với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, chương trình Tình nguyện Đông với tên gọi “Ước mơ Đom đóm” được tổ chức bởi sinh viên khoa QTKD lần này hướng về xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.


    Trong buổi lễ ra quân vào sáng ngày 01 tháng 01 năm 2021, thầy Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng khoa Phụ trách Sinh viên đã phát biểu định hướng, trong đó nhấn mạnh về sự đóng góp thiết thực đến cho cộng đồng đối với cộng đồng, cũng như  thể hiện sự trân trọng đối với những gì mà các bạn sinh viên đã cống hiến và mang đến cho chương trình.